Stowarzyszenie nosi nazwę:
Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach

Data formalnego utworzenia: 16.11.2011 r.

Data pierwszej rejestracji: 12.01.2012 r.

Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejesru Sądowego pod numerem KRS: 0000407703

Siedziba stowarzyszenia: ul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice, tel. 59 684-68-75 w. 23 lub 33

Konto w PKO BP o/Sierakowice: 55 1020 1866 0000 1802 0042 4127

E-mail: tpu@horyzont.sierakowice.pl

Strona internetowa: horyzont.sierakowice.pl

Zarząd stowarzyszenia:
Iwona Andraszewicz – prezes zarządu
Krzysztof Andryskowski – skarbnik zarządu
Tomasz Ziemann – sekretarz zarządu
Anna Piasecka – członek zarządu
Mirosław Myszk – członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Janina Kwiecień – przewodniczący komisji rewizyjnej
Ewa Wierzba – członek komisji rewizyjnej
Bogdan Ramczyk – członek komisji rewizyjnej

Reprezentacja:
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Informację przygotował(a): Tomasz Ziemann

Opublikował(a): Tomasz Ziemann

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: