Zapraszamy do udziały w organizowanym przez nasze stowarzyszenie III Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej „Z Piłsudskim dawniej i dziś”. Konkurs odbędzie się w dniu 6 maja 2021 r.