Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej, sponsoringu, dotacji, subwencji, udziałów, lokat.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalność pożytku publicznego.

Sprawozdania finansowe dostępne w zakładce „sprawozdania”.

Informację przygotował(a): Tomasz Ziemann

Opublikował(a): Tomasz Ziemann

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: