W Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu ,,Młodzi mają głos’’. Czego dotyczyło?
W poniedziałek 19 lutego o godzinie 15.00 w SP 2 zebrali się uczniowie z pięciu szkół podstawowych z gminy Sierakowice. Po przywitaniu uczestników spotkania, pan Tomasz Ziemann oraz pani Eliza Piotrowska przedstawili główne założenia projektu.
W trakcie spotkania odbyły się warsztaty dziennikarskie podczas których dowiedzieliśmy się, na czym polega praca dziennikarza oraz nauczyliśmy się pisać artykuł. Dziennikarka Expressu Kaszubskiego – pani Magdalena Dzienisz opowiedziała nam o swojej pracy, o obowiązkach dziennikarza i wymogach, jakie musi spełniać na tym stanowisku.
Przed nami kolejne ciekawe spotkania, o naszych dalszych działaniach będziemy informować Was na bieżąco.
Artykuł autorstwa grupy ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach

Mowa nienawiści może zabić, a to jak będzie wyglądała przyszłość świata zależy od świadomości młodzieży. Magdalena Adamowicz tłumaczy uczniom gminy Sierakowice jak być dobrym politykiem.
4 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach odbyło się spotkanie klas VII i VIII z panią europoseł Magdaleną Adamowicz. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu “Młodzi mają głos!” pod patronatem TPU Horyzont. Wzięli w nim udział także delegaci pięciu szkół gminy Sierakowice, uczestnicy projektu.
Projekt „Młodzi mają głos” po raz kolejny zaskakuje, ponieważ dzięki niemu młodzież szkolna przekonuje się, w jaki sposób może mieć wpływ na sytuację w kraju, regionie czy swojej miejscowości. Spotkanie było przykładem, w jaki sposób będąc młodym człowiekiem, można aktywnie podejmować działania, aby osiągnąć wyznaczony cel.
W trakcie spotkania pani poseł zapoznała nas z zadaniami Europarlamentu i ze swoimi funkcjami w nim. Dowiedzieliśmy się, że pani poseł chętnie współpracuje z młodymi ludźmi, a w życiu kieruje się takimi zasadami, jak: szacunek do wszystkich ludzi, pracowitość, wytrwałość i wrażliwość na krzywdę. Szczególnie zainteresowało nas, że pani Adamowicz jest inicjatorką projektu #ITNH, w którym kategorycznie przeciwstawia się mowie nienawiści i dezinformacji w mediach.
Wypowiedzi Eurodeputowanej, która odpowiadała na kolejne pytania zadawane przez młodzież, uświadomiły wszystkim, jak ważna jest kwestia równości wszystkich ludzi, oraz szanowania poglądów sprzecznych z naszymi. Zaproszony gość podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami, wyraziła swoje zdanie dotyczące tolerancji. Spotkanie chociaż było krótkie, przyczyniło się do przemyśleń, w jaki sposób sami możemy mieć wpływ na to, co się dzieje wokół nas.
Rozmowa z Panią Magdą Adamowicz było dla nas wszystkich niezwykle inspirującym doświadczeniem. Pani Magda wykazała się ogromną życzliwością i ciepłem, co sprawiło, że atmosfera podczas spotkania była bardzo przyjazna i otwarta. To była fascynująca lekcja o demokracji, tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.
Uczestnicy projektu