Opis projektu

Projekt zakłada szereg działań profilaktycznych takich jak spektakl profilaktycznych, biegi sztafetowe, spotkanie ze sportowcem, z policją, psychologiem i terapeuta uzależnień, a także konkurs na ulotkę pod hasłem „Stop używkom! Stawiam na sport!”

Wsparcie

Finanse

7.250,00 zł

Całkowity koszt zadania publicznego

3.650,00 zł

Dotacja z Powiatu Kartuskiego

Autorzy

Iwona Andraszewicz
Wiesława Płotka
Maciej Lewandowski
Tomasz Ziemann

Termin realizacji

od 13.05.2014
do 30.11.2014

Rezultaty

Młodzież poznała konsekwencje wynikające z zachowań ryzykownych, a działania projektowe zachęciły do rozwijania różnorodnych form aktywności fizycznej.

  • 549 osób w wieku 14-16 lat wzięła udział w projekcie,
  • 1 konkurs na ulotkę profilaktyczną,
  • 3 godziny spektaklu profilaktycznego z elementami warsztatów,
  • 3 biegi sztafetowe dla uczniów,
  • 3 spotkania z policją,
  • 6 spotkań z psychologiem i terapeutą uzależnień.