Opis projektu Zadaniem "Spotkania europejskiego" jest poznanie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego trzech regionów Europy - z Söderhamn w Szwecji, z Podbrzezia na Litwie oraz z Sierakowic. Uczestnicy na Kaszubach poznają i rozwijają umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Działania przynoszą uczestnikom wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego naszych regionów oraz ich