Opis projektu

Głównym celem realizacji zadania jest popularyzacja turystyki rowerowej oraz wędkarstwa jako aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Wsparcie

Finanse

18.250,00 zł

Całkowity koszt zadania publicznego

9.000,00 zł

Dotacja z Gminy Sierakowice

Autorzy

Wioletta Kuczkowska
Witold Sildatk
Rajmund Spręga

Termin realizacji

od 01.04.2021
do 30.06.2021