Opis projektu

Projekt ma formę konkursu etnograficznego dla młodzieży. Zadaniem konkursowym jest wykonanie wystawy fotograficznej i/lub prezentacji multimedialnych ze zdjęć wykonanych przez uczestników na bazie dostępnych materiałów i zbiorów Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich oraz domów/chat/obiektów charakterystycznych dla stylu kaszubskiego mieszczących się na terenie powiatu kartuskiego.

Wsparcie

Finanse

6.750,00 zł

Całkowity koszt zadania publicznego

4.500,00 zł

Dotacja z Powiatu Kartuskiego

Autorzy

Karina Jaroszewska
Małgorzata Kostuch
Adrian Klawikowski

Termin realizacji

od 01.09.2013
do 15.12.2013

Rezultaty

Rezultatem realizacji tego zadania jest poszerzenie wiedzy i świadomości wśród młodzieży gminy Sierakowice nt. dorobku i bogactwa kultury materialnej Kaszubów. Tematykę regionalną przybliżono uczestnikom w atrakcyjnej formie badawczo-poznawczej.

  • 27 uczestników w wieku 13-15 lat z terenu powiatu kartuskiego,
  • 6 wyjazdów do szkół biorących udział w projekcie w celu zorganizowania warsztatów etnograficznych,
  • 4 spotkania poświęcone opracowaniu materiałów fotograficznych,
  • 4172 głos w głosowaniu internautów na najlepszą pracę.