Opis projektu

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie młodych ludzi dotyczące wyboru atrakcyjnej ścieżki kształcenia. Adresowany jest do pasjonatów lotnictwa, którzy poprzez szereg warsztatów, spotkań, wyjazdów i zajęć będą w stanie upewnić się, czy obrana droga jest właściwa. Zajęcia odbędą się dla zainteresowanych uczniów z terenu gminy Sierakowice w formie Koła Symulacji Lotniczych działającego przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.

Wsparcie

Finanse

49.317,05 zł

Całkowity koszt projektu

41.919,49 zł

Płatność ze środków europejskich

7.397,56 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego

Autorzy

Adrian Klawikowski

Termin realizacji

od 01.04.2013
do 31.12.2013

Rezultaty

Wzrosła świadomość młodzieży dotycząca wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej z uwzględnieniem alternatywnych typów szkół na terenie kraju. W dużym stopniu pobudzeni zostali rodzice uczniów, a także środowisko lokalnej do bardziej świadomego wychowywania młodzieży w kontekście ich przyszłości zawodowej.

  • 10 godzin profesjonalnego szkolenia dla prowadzącego Koło Symulacji Lotniczych,
  • 5 wyjazdów studyjnych na terenie kraju,
  • 50 godzin zajęć lotniczych,
  • 1 wyjazd uczestników projektu do Krakowa na warsztaty MLP.