Opis projektu

Projekt jest cyklem działań profilaktycznych, których kulminacja odbędzie się w formie spektaklu profilaktycznego dotyczącego życia bez nikotyny. Poszczególne działania to zajęcia z pielęgniarką szkolną, happening oraz warsztaty w szkole.

Wsparcie

Finanse

2.145,00 zł

Całkowity koszt zadania publicznego

1.620,00 zł

Dotacja z Powiatu Kartuskiego

Autorzy

Tomasz Ziemann
Wiesława Płotka

Termin realizacji

od 01.09.2013
do 30.11.2013

Rezultaty

Młodzież wzięła sprawy w swoje ręce i miała okazję zaplanować, a następnie przeprowadzić małą akcję w szkole, która dotyczyła przygotowania, a następnie rozwieszenia plakatów profilaktycznych. Samo przygotowanie poszerzyło wiedzę i świadomość na temat daleko idących skutków stosowania nikotyny.

  • 549 osób w wieku 14-16 lat wzięła udział w projekcie,
  • 50 plakatów na temat szkodliwości nikotyny,
  • 3 działania: happening, spotkanie i warsztaty,
  • 1 koncert profilaktyczny.