Opis projektu

Projekt ma charakter konkursu etnograficznego dla młodzieży. Zadaniem konkursowym jest wykonanie wystawy fotograficznej i prezentacji multimedialnych ze zdjęć wykonanych przez uczestników na bazie dostępnych materiałów i zbiorów Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich oraz domów/chat/obiektów charakterystycznych dla stylu kaszubskiego mieszczących się na terenie gminy Sierakowice.

Wsparcie

Finanse

5.150,00 zł

Całkowity koszt zadania publicznego

1.400,00 zł

Dotacja z Gminy Sierakowice

Autorzy

Karina Jaroszewska
Małgorzata Kostuch

Termin realizacji

od 01.09.2013
do 30.11.2013

Rezultaty

Rezultatem realizacji tego zadania jest poszerzenie wiedzy i świadomości wśród młodzieży gminy Sierakowice nt. dorobku i bogactwa kultury materialnej Kaszubów. Tematykę regionalną przybliżono uczestnikom w atrakcyjnej formie badawczo-poznawczej.

  • 18 uczestników w wieku 13-15 lat,
  • 1 całodzienny wyjazd do Muzeum – Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich,
  • 10 spotkań poświęconych opracowaniu materiałów fotograficznych,
  • 545 głosów w głosowaniu na najlepszą pracę.