Opis projektu

Zadanie realizowane będzie w formie konkursu pt. „Palcem po mapie”, rywalizacji wiedzowej o atrakcjach kulturowych i turystycznych Kaszub, skierowanego do uczniów klas 1-8 publicznych szkół podstawowych z terenu gminy Sierakowice.

Wsparcie

Finanse

6.000,00 zł

Całkowity koszt zadania publicznego

4.000,00 zł

Dotacja z Gminy Sierakowice

Autorzy

Anna Jereczek

Termin realizacji

od 01.09.2021
do 30.11.2021