Opis projektu

Rywalizacja patriotyczna w tym zadaniu przebiegać będzie w formie III Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej „Z Piłsudskim dawniej i dziś”. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest do wszystkich uczniów publicznych szkół podstawowych z tereny Gminy Sierakowice.

Wsparcie

Finanse

9.270,00 zł

Całkowity koszt zadania publicznego

5.820,00 zł

Dotacja z Gminy Sierakowice

Autorzy

Wioletta Kuczkowska
Witold Sildatk

Termin realizacji

od 01.02.2021
do 31.05.2021